31 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Việt Nam